Hong Kong
    
   
   
Capital:
Hong Kong -- Gobierno: Democracia Limitada 
     Población:
7.184.000 -- Superficie: 1108
km² 
     Independencia:
No se Encontró -- Sistema Monetario: Dólar
     Idioma:
 Cartonés, Inglés -- Religión Principal: Irreligión (  56,10%)          

        División Administrativa: 18 Distritos

        Alfabetismo89,6%

         Étnia: China 95%, Otros 5%.

( Billetes 11 )
  Firmas Distribución Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 10 Dólares   Circulación Estándar 138 x 69 mm. Papel 1991 191 c (3)
 20 Dólares   Circulación Estándar 144 x 72 mm. Papel 2003 207 a
10 Dólares   Circulación Estándar 138 x 69 mm. Papel 1995 284 b (2)
 1 Cent. J. J. Cowperthwaite Circulación Estándar 89 x 41 mm. Papel 1961 325 a
 1 Cent. C. P. Haddon-Cave Circulación Estándar 89 x 41 mm. Papel 1971 325 b
 1 Cent. Sir J. H. Bremridge Circulación Estándar 89 x 41 mm. Papel 1981 325 c
1 Cent. Sir Piers Jacobs Circulación Estándar 89 x 41 mm. Papel 1986 325 d
 5 Cent. J. J. Cowperthwaite Circulación Estándar 96 x 45 mm. Papel 1961 326
50 Dólares   Circulación Estándar 138 x 69 mm. Papel 1996 330 b
 10 Dólares   Circulación Estándar 138 x 69 mm. Papel 2002 400 a
 10 Dólares   Circulación Estándar 138 x 69 mm. Polímero 2007 401 a