Bangladesh
    
       
          Capital: Dhaka --
Gobierno: Democracia Parlamentaria
     
Población: 16.767.000 -- Superficie: 147.570 km²
      Independencia:
16 de Diciembre de 1971 -- Sistema Monetario: Taka
          Idioma: Bengalí -- Religión Principal: Islam ( 90,00%)           

          División Administrativa; 8 Divisiones Administrativas

          Alfabetismo73,9%

           Étnia: Bengalí 98%, Grupos Tribales, Musulmanes no Bengalíes.

( Billetes 37 )
 
 1 Taka - Año 1989  - Pick 6 Ba (5)
 1 Taka - Año 1991 - Pick 6 Ba (7)
 2 Taka - Año 1995 - Pick 6 Cb (1)
 2 Taka - Año 2003 - Pick 6 Cf
 2 Taka - Año 2004 - Pick 6 Ch
 2 Taka - Año 2007 - Pick 6 Ck
 2 Taka - Año 2008 - Pick 6 Ci
 2 Taka - Año 2010 - Pick 6 Cn
10 Taka - Año 1978 - Pick 21 a
 5 Taka - Año 1981 - Pick 25 b (2)
 5 Taka - Año 1981 - Pick 25 c (2)
 10 Taka - Año 1982 - Pick 26 c (2)
 20 Taka - Año 1988/02 - Pick 27 c
 10 Taka - Año 1997 - Pick 33a
 10 Taka - Año 1996 - Pick 32d
 10 Taka - Año 2000 - Pick 35
 50 Taka - Año 2000 - Pick 36
 10 Taka - Año 2002 - Pick 39 a
 20 Taka - Año 2006 - Pick 40 d
 50 Taka - Año 2010 - Pick 41 f
 5 Taka - Año 2007 - Pick 46 Aa
 10 Taka - Año 2007 - Pick 39 Ab
 50 Taka - Año 2008 - Pick 41 e
 5 Taka - Año 2009 - Pick 46 Ab (1)
 10 Taka - Año 2010 - Pick 47 c
 20 Taka - Año 2011 - Pick 48 c
10 Taka - año 2008 - Pick 49 c
 2 Taka - Año 2011 - Pick 52 a
 5 Taka - Año 2011 - Pick 53 a
 10 Taka - Año 2012 - Pick 54 a
10 Taka - Año 2014 - Pick 54 c
 20 Taka - Año 2012 - Pick 55 a
 50 Taka - Año 2012 - Pick 56 b
 100 Taka - Año 2011 - Pick 57 a
 40 Taka -( Comemorativo) - Año 2011 - Pick 60
 60 Taka -( Comemorativo) - Año 2012 - Pick 61
 25 Taka - Año 2013 - P 62