Bahrein  
    
    
    
Capital:
Manama -- Gobierno: Monarquía Constitucional  
      Población:
1.234.571 -- Superficie: 760
km²
      Independencia:
17 de Agosto de 1971 -- Sistema Monetario: Dinar
          Idioma: Árabe -- Religión Principal: Islam ( 70,30%)  
         

          División Administrativa; 5 Gobernaciones

          Alfabetismo97,4%

           Étnia: Bahreiní 62,4%, no Bahreiní 37,6%.

( Billetes 4 )
 
 1 Dinar - Año 1973 - Pick 8
 1/2 Dinar - Año 1986 - Pick 12
 1/2 Dinar - Año 1996 - Pick 17
 1/2 Dinar - Año 2007 - Pick 25 a